systemd در دبیان (شماره اول)

در April سال ۲۰۱۲ تشکل دبیان قبول کرد که به طور رسمی از systemd استفاده نماید. اولین Systemd-on-fedoraمرحله استفاده آن، فقط از دایمون systemd-logind در پاییز ۲۰۱۳ بود تا اینکه بالاخره در April سال ۲۰۱۴ به طور رسمی SysV جای خود بر روی مخزن unstable دبیان به systemd داد و قول دبیان مبنی بر این است که نسخه بعدی آن با کد jessie به طور کامل با systemd سازگار است.Systemd-on-fedora
در بالا ذکر شد مهاجرت به صورت فرآیندی(مرحله‌ای) صورت گرفته است. اما چرا بعضی از توزیع‌ها منجمله دبیان زمانی که می‌خواهند یک مهاجرت سنگین در سطح low level انجام دهند احتیاط می‌کنند؟ بگذارید گزاره اصلی را پیشرفت systemd بگیریم.
systemd بر خلاف سیستم‌های boot دیگر همانند Upstart یا SysV به شدت بر روی کل سیستم تأثیر می‌گذارد از جمله نقاطی که می‌توان نام برد، کرنل، udev، D-Bus، ارتباطات شبکه و علی الخصوص اینکه بدلیل اینکه systemd یک سیستم بوت می‌باشد باید کل process های سیستم را مدیریت کند.
ادامه خواندن systemd در دبیان (شماره اول)