شروع کار با KVM (قسمت دوم) [Virtual Networking]

شاید برایتان این سؤال پیش آمده باشد که چرا در شماره قبل اینقدر سریع از آنچه گفتم گذشتم و خیلی از مسایل گفته نشد. KVM به عنوان یکی از اساسی‌ترین Hypervisor های زیر بار و مخصوصاً اینکه OpenStack در حال استفاده از آن می‌باشد، نیاز است بهتر از این گفته شود. هر چند شاید نتوانم آنقدر که نیاز خوانندگان سایتم است را برآورده کنم، اما سرنخی خوبی به آن‌ها بدهم.kvm
یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین قسمت هر Hypervisor که بنا به نوع Hypervisor پیکربندی می‌شود قسمت Virtual Networking می‌باشد. پیکربندی آن برایم مهم نبود. اینکه خوانندگانم دید مناسبی روی آن پیدا کنند، بیشتر مد نظرم بود. هر چند به پیکربندی آن نیز کمی پرداخته‌ام. ادامه خواندن شروع کار با KVM (قسمت دوم) [Virtual Networking]

شروع کار با KVM (قسمت اول)

برخی از دوستان با سیاست‌های pahlevanzadeh.net از نزدیک آشنا هستند و حتی انتقادات و پیشنهاداتی هم دارند. قبلاً اشاره کرده بودم که دو سری مطالب پایه FreeBSD و امنیت به سایت اضافه خواهد شد و این امر را با انجام رساندم. اما قصد بر این است تا مطالبی بر Virtualization نیز به سایت اضافه گردد. البته در ابتدا به مباحث پایه و مفاهیم می ‌پردازیم تا بعداً سناریوهای قوی را تشریح کنیم.kvm-o
نکته: KVM یک paravirtualization می‌باشد.
نکته: اما در این مطلب فعلاً به داخل KVM کاری نداریم و به مفاهیم کلی‌تری می‌پردازیم.
نکته: KVM ، Xen و VMWare ESXi هر کدام جایگاه خود را دارند که بعداً مطالبی را خواهیم داشت. ادامه خواندن شروع کار با KVM (قسمت اول)