به سمت PostgreSQL (شل PostgreSQL)

نمی‌دونم چرا کتاب‌هایی با عناوینی مثل php و mysql به کرات در دنیا چاپ شده‌اند. البته خود جوابش معلومه، ولی جای بسی تأسف داره که اینقدر دنیای وب رو کوچک فرض کرد که یک mysql و shared hosting…. در یک بازه زمانی NoSQL ها(Not Only SQL ها) فراگیر postgresqlشدند و کلی اتفاقات عجیب و غریب دیگه افتاد. یک Database Programmer براش نباید اهمیت داشته باشه که backend قضیه چیه، البته، در مورد چند چیز تا حدی فرق می‌کنه مثل Data Type ها، نوشتن Transaction ، Trigger و دستورات sql ی خود backend پشتیبانی می‌کنه. اگر مقادیر فرضی رو کنار بگذاریم واقعاً backend هیچ فرقی نمی‌کنه و کاربرد در مقیاسه که خیلی مهمه.
یکی از Database server هایی که دنیا رو تکون داد و زمانی که مایکروسافت Skype رو نخریده بود،Skype با ۹ میلیون کاربر online از PostgreSQL استفاده می‌کرد.
ادامه خواندن به سمت PostgreSQL (شل PostgreSQL)