local authentication در FreeBSD

bsd_oاین اولین مطلب در مورد مطالب پایه در مورد سیستم‌عامل ارزشمند و آزاد FreeBSD میباشد. همانگونه که قول داده بودم، قرار شد دو مطلب بر مبنای مطالب پایه‌ایFreeBSD و مطالب پایه‌ای Hardening به سایت اضافه شود. این مطلب به دلیل ضرورتش اولین مطلب از مطالب پایه‌ای FreeBSD می‌باشد.
شما در هرگونه از سیستم‌عامل‌های خانواده یونیکس که بنگرید،‌ یکی از مطالب پایه‌ای آن سیستم authentication آن یا بهتر بگویم سیستم effective users و effective groups های آن می‌باشند. در‌واقع هر کاربر و گروهی که بر روی سیستم شما به صورت غیر مجازی ذخیره گردد و فایل‌های خاص etc/passwd/ و غیره را تحت الشعاع قرار دهد به آن effective users و effective groups می‌گوییم. ادامه خواندن local authentication در FreeBSD