شروع کار با KVM (قسمت اول)

برخی از دوستان با سیاست‌های pahlevanzadeh.net از نزدیک آشنا هستند و حتی انتقادات و پیشنهاداتی هم دارند. قبلاً اشاره کرده بودم که دو سری مطالب پایه FreeBSD و امنیت به سایت اضافه خواهد شد و این امر را با انجام رساندم. اما قصد بر این است تا مطالبی بر Virtualization نیز به سایت اضافه گردد. البته در ابتدا به مباحث پایه و مفاهیم می ‌پردازیم تا بعداً سناریوهای قوی را تشریح کنیم.kvm-o
نکته: KVM یک paravirtualization می‌باشد.
نکته: اما در این مطلب فعلاً به داخل KVM کاری نداریم و به مفاهیم کلی‌تری می‌پردازیم.
نکته: KVM ، Xen و VMWare ESXi هر کدام جایگاه خود را دارند که بعداً مطالبی را خواهیم داشت. ادامه خواندن شروع کار با KVM (قسمت اول)