open innovation ، دوش آینده و ادیسون

چندی است در رسانه‌ها اختراعی به نام دوش آینده به گوش رسیده که یک جوان ایرانی/ سوئدی مخترع آن می‌باشد و تا ۹۰٪ آب را تصفیه می‌کند. این را کنار نگه دارید.
open innovation در خدمت جامعه می‌باشد و حتی به مقاطعی همانند داروساز‌های محترم که از راه درمان مردم پول درمیاورند نیز خدمت می‌کند چه رسد به خود ملت شریف…!
اصطلاح open innovation یک ثابت نیست بلکه متغیریست که هر روزه به زیر مجموعه آن اضافه می‌شود. از زیر مجموعه Open Data می‌توانید بنیاد Open Food را نیز پیدا کنید.
ادامه خواندن open innovation ، دوش آینده و ادیسون