شوخی با PS1

در هر مطلب مجبورم کمی با ابعاد مختلف صحبت کنم و از دید یک sysadmin/developr/کاربر حرفه‌ای/کار غیر حرفه‌ای صحبت کنم. شاید برای خواننده محترم جالب نباشد، ولی به دلیل تعدد و تکثر خوانندگان در طبقه‌های مختلف مجبور به این امر می‌باشم.
نکته: این مطلب راجع‌به *PS نیست. اندکی صبر ….
به عبارت زیر که در هنگام Prompt دیده می‌شود دقت نمایید:

وقتی برای هر بار برای اجرای فرمان prompt بالا دیده شود مسلماً این در یک متغیری ذخیره شده است. متغیر PS1 جهت انجام اینکار است. محتوای مجاز در این متغیر می‌توانند موارد زیر باشند: ادامه خواندن شوخی با PS1